Taxatiespecialist.com. De informatie, tekst, afbeeldingen, downloads, links en andere onderdelen op en van de website van Taxatiespecialist worden u als service aangeboden.

Wij besteden veel zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op de website van Taxatiespecialist.

Taxatiespecialist aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze sites en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de website of documenten van derden waarnaar wordt verwezen.

Op verschillende plaatsen op de website van Taxatiespecialist wordt u de gelegenheid geboden om per telefoon, e-mail, formulieren of anderszins met ons contact op te nemen.

Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn altijd welkom en kunt u mailen naar info@taxatiespecialist.com

Copyright: Taxatiespecialist. Alle rechten voorbehouden